IGEM 2022 MENSASARKAN UNTUK MENJANA RM 3 BILION PROSPEK PERNIAGAAN