Pembangunan lestari dipromosi

Pembangunan Lestari Dipromosi

PEMBANGUNAN lestari didefinisikan sebagai pembangunan yang mengikut keperluan semasa tanpa kompromi atau menjejaskan peluang generasi akan datang memenua hi keperluan mereka.Dalam maksud yang mudah, apabila melaksanakan pembangunan, ia mestilah cekap, efisyen dan tidak memberi kesan kepada alam sekitar dengan penggunaan sumber yang minimum.Sebagai contoh, apabila penggunaan sumber seperti pasir terlalu banyak, apakah akan terjadi kepada generasi akan datang yang juga memerlukan sumber berkenaan?Datuk Ir.