10th International Greentech & Eco Products Exhibition & Conference Malaysia
9-11 October 2019 | Kuala Lumpur Convention Centre

Tags

PEMBANGUNAN LESTARI DIPROMOSI In the News

Pembangunan lestari dipromosi

PEMBANGUNAN lestari didefinisikan sebagai pembangunan yang mengikut keperluan semasa tanpa kompromi atau menjejaskan peluang generasi akan datang memenua hi keperluan mereka.Dalam maksud yang mudah, apabila melaksanakan pembangunan, ia mestilah cekap, efisyen dan tidak memberi kesan kepada alam sekitar dengan penggunaan sumber yang minimum.Sebagai contoh, apabila…